ביצים גולמיות. סכנת זיהום בכל מטבח!

אחד המוצרים הגולמיים המסוכנים ביותר במטבח (הן הבייתי של כל אחד מאיתנו הן העסקי במסעדות) הוא הביצה הגולמית. ביצה גולמית היא ביצה שהגיעה למטבח בצורתה הגולמית כפי שהיא כאשר היא הוטלה ע״י התרנגולת. מדוע קליפת הביצה כל כך מזוהמת? התרנגולת מטילה את הביצה מפתח משותף להטלת ביצים והטלת צואה (cloaca). וחיידקים צואתיים בקלות יכולים לזהם…